Ze školeníKnowledge Pool - školení, kurzy, rozvoj lidských zdrojů


Zaměřujeme se primárně na poskytování služeb v oblasti firemního vzdělávání
a rozvoje lidských zdrojů. Nabízíme školení v těchto oblastech: manažerské vzdělávání, soft skills, obchodní dovednosti, kurzy pro personalisty a další.

Spolupracujeme s množstvím zkušených školitelů, kteří se rekrutují z řad odborníků
v daných oborech.

Školení jsou z organizačního hlediska rozdělena na uzavřená a otevřená.


Uzavřená školení

Uzavřená školení slouží pro účely vzdělávání skupiny zaměstnanců jedné společnosti a jsou realizována na objednávku. Mohou být dle dohody prováděna jak v prostorách zákazníka, tak v prostorách Knowledge Pool, či v prostorách smluvních partnerů. Tato forma také skýtá možnosti určité úpravy standardních kurzů podle konkrétních potřeb firmy a jejích vzdělávacích potřeb.

 
NABÍDKA KURZŮ
 

 

Otevřená školení - pro veřejnost

Kurzy určené pro veřejnost se konají v daných termínech, vyhlášených vždy na několikaměsíční období dopředu.

 

Aktuální termíny otevřených kurzů

název kurzu termín místo
 Trénink prezentačních dovedností ČJ
 23.8. 
Praha

 Obchodní smlouvy pro neprávníky

20.7. Praha
 Obchodně-právní minimum pro manažery, obchodníky a další

7.9.

 Praha
 Obchodní etiketa 24.8.  Praha
 Efektivní Time Management 1.8.  Praha
 Reklamace  21.8.
 Praha
 Prodejní dovednosti

  6.9.

 Praha
 
     ...další aktuální otevřené kurzy